2014-01-19 15:37 #0 av: SaaraE

Bulimia nervosa eller bulimi innebär en hetsätning som har gått över styr. För att kompensera sina stora intag av mat används metoder så som kräkning, laxering, överdriven träning eller hårt hållna strikta dieter.

En bulimiker kan leva länge under tystnad om problemens omfattning. Detta för att skam och skuld kommer in och sänker självförtroendet mer och mer för varje gång du ”misslyckas” och faller dit igen. Bulimi är mycket vanligare än exempelvis anorexi. Ser du dig om på stan och lägger märke till någon anorektiker kan du vara säker på att din blick sökt igenom fem-sex bulimiker. Du är alltså inte ensam, vilket du också kommer lägga märke till i behandling av ätstörningen. Det är många som faller för hetsätningen.

Vad är då en hetsätning? Det finns anorektiker som kallar en måltid där en halv macka har ätits upp för en hetsätning, vilket det självklart inte är. Med hetsätning menas att du under en kort tid få i dig stora mängder mat, fikabröd, godis (eller vad det nu är som du hetsäter). Det går fort och du upplever att kontrollen är tappad för länge sedan. Trots mättnadskänslor fortsätter du äta tills du är klar.

Då sker en kompensation som kan förekomma på en mängd olika sätt. Kränkningar efter hetsätningen är något som kännetecknar bulimi, många kopplar ihop det med just denna diagnos. Men hetsätningen kan kompenseras på fler sätt än just att den drabbade framkallar kräkningar. Träning, intag av läkemedel med laxerande effekt, en period av ren svält eller överdriven träning kan också vara till ett stort bekymmer för den drabbade.

Kroppen tar på olika sätt enorm skada av detta beteende. Det här är en sjukdom som i jämförelse med anorexi ofta bryter ut i senare tonåren. Det är vanligare att kvinnor drabbas av även denna typ av ätstörning, men jag vill ändå understryka att det är många av det andra könet som också drabbas. Det är något att tänka på vid sök av hjälp. Oftast kan män dra sig för att söka hjälp för att det är ett ”kvinnor problem”, vilket alltså inte är sant. Bulimi drabbar både kvinnor och män, i alla möjliga olika åldrar. Det är en allvarlig ätstörning som i många fall kräver behandlande kontakter för att du ska bli frisk.


Psykiska symtom som förekommer vid Bulimi är:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Depression
 • Självförakt
 • Trötthet
 • Försämrat minne
 • Humörsvängningar

Fysiska symtom på Bulimi är:

 • •Frätskador på tänder
 • •Kaliumbrist (saltbrist)
 • •Muskelsvaghet
 • •Svullnad
 • •Mag- och tarmproblem
 • •Uttänjd magsäck
 • •Menstruationsstörningar

Sjukdomen är vanligare än du tror. Oftast har du träffat och pratat med någon som lider av eller har varit sjuk i just bulimi. Inte att glömma: Det går alltid att bli fri ifrån hetsätning!