2014-10-05 16:48 #0 av: SaaraE

BUP står för barn och ungdoms psykiatrin. Vid psykisk ohälsa är det hit du vänder dig upp till den dagen då du fyller 18 år (Det finns mottagningar för unga vuxna som tar emot patienter upp till 25 år). Därefter tillhör du vanliga psykiatrin (även kallas vuxen psykiatrin).

BUP är en verksamhet som vill främja det psykiska måendet hos barn och ungdomar. Under mitten av 1990 talet gjordes en del ändringar i behandlingsupplägget. Det blev bland annat populärare med familjesamtal, vilket idag är en del av behandlingen hos BUP. Det behöver inte innebära att föräldrarna är med varje gång eller att det sker familjesamtal kontinuerligt. Däremot har mottagningarna ett annat ansvar att sammarbeta med familjen då patienten är under 18 år.

Det finns BUP mottagningar över hela landet, oftast flera i samma län. Nedan kan du se en länk som leder till en lista med landets alla BUP mottagningar.

http://www.bup.nu/2008/index.php/bup-mottagningar-i-landet/

Förutom öppenvården inom BUP finns det även slutna avdelningar för barn och ungdomar. Den verksamheten finns dock inte på alla sjukhus eller mottagningar. På avdelningen läggs patienter in vars psykiska problematik blivit för allvarlig för att behandla i öppenvården. Det kan handla om svåra depressioner och ätstörningar men också självmordsförsök, psykoser eller maniska tillstånd.

Just ätstörnings patienter som läggs in på BUP istället för ett specialiserat behandlingshem för ätstörningar kan vara för sjuk för att få en plats. Vikten kan vara så pass låg att sjukhusvård krävs eller så är patienten inte motiverad till att vilja bli frisk. BUP har i vissa län speciella ätstörningsplatser eller avdelningar för patienter med en ätstörnings problematik