2014-10-19 13:18 #0 av: SaaraE

Ibland upplever jag att många som söker hjälp tror att de behöver göra si eller så mycket av ett dåligt beteende för att få hjälp. Tyvärr är detta inte något som är helt taget ur luften. Vården sparar in och sållar självklart ut de mest allvarliga fallen först.

Men det betyder inte att du är mindre värd, att du inte mår tillräckligt dåligt för att få hjälp - det står för att vårdens pengar är för få. Du behöver inte äta mindre, kräkas mer eller använda dig av ytterligare något självskadande beteende under tiden som du väntar på hjälp. Den enda som förlorar på det i längden är du själv.

Ta även med i beräkningen att om ett beteende ökar eller något nytt framgår när din väntetid är slut så kan behandlingsformen som du stått i kö för vara felaktig, inte tillräcklig längre och därmed sätts du kanske upp i ytterligare en kö.

Så kanske är det värt att försöka jobba emot det friska även om inte hjälpen har kommit helt och hållet? Våga - det vinner du på i längden! Det ser även vården som något positivt och du bedöms till en patient som verkar vilja ha den hjälp hon/ han erbjuds.

Men jag tycker ändå att det är hemskt och värt att ta upp, att många känner så här...