2015-04-22 15:23 #0 av: SaaraE

Hur delaktiga har dina föräldrar varit i din behandling? Detta skiljer sig säkerligen beroende på vilken ålder du var i då du insjuknade men slänger ändå ut frågan för att kanske hjälpa någon annan som står inför detta. En behandling med föräldrarnas närvara.

Upplevde du det enbart som negativt eller fanns det bitar där du faktiskt fick hjälp av dem?