2014-03-21 12:23 #0 av: SaaraE

Dagvård är den behandling som de flesta med en ätstörning först skickas till utöver samtalsterapi och stöd. Det gör detta till den vanligaste behandlingsmetoden av en ätstörningsproblematik. Det här är en behandling som skiljer sig markant från olika kommuner och även behandlingsställena inom kommunen jobbar på olika sätt. Här kommer en övergripande beskrivning av dagvårdsbehandling.

Det här är en behandling som enbart sträcker sig över dagens timmar. De flesta bor alltså hemma under en dagvårdsbehandling och ska då klara av dagens sista mål på hemmaplan. Det finns behandlingsställen som är mer rikstäckande och då får patienten en lägenhet att bo i, med samma krav som att bo hemma. Det händer även att patienter är inlagda på en sluten psykiatrisk avdelning och fortsätter sin behandling inom öppenvården för att ha något att komma ut till. Det finns dagvårdsbehandlingar som täcker in alla typer av ätstörningar, både för tjejer och killar samt i alla åldrar. En grupp kan bestå av allt ifrån 2-10 personer.

Hur är en dagvårdsbehandling uppbyggd? Dagen startar med frukost eller förmiddagsmellanmål beroende på hur dags behandlingen börjar, 8.00 – 16.00 är en ungefärlig tid på hur länge den brukar pågå. Innan mat intas kan det vara någon form av avslappning, det kan vara långsamma rörelser till musik för att man ska hinna landa innan den första måltiden. Målen kan skilja sig från de olika patienterna. Alla har olika problem och behov vilket kan styra mängden mat eller tillägg av näringsdrycker. Behandlarna äter med patienterna för att visa hur ett normalt ätbeteende och mängd maten ska ha.

Lunch består av en normalportion mat beräknad efter kostcirkeln. Efter måltiderna sker en vila, liggandes eller sittandes. Det ska vara tyst och lugnt och vid ångest har du behandlarna till din hjälp. Det är olika om frukost och mellanmålen är samma varje dag eller om de byts ut för att skapa utmaningar till ett friskt liv. Tiden mellan målen och vilorna spenderas i olika grupper. Det kan handla om musik/ bildterapi, yoga, kroppskännedom, matlagning, prat kring mat och kropp, spegling om hur det går hemma eller hur dagen har varit.

Det är olika om behandlingen är tidsbegränsad eller om den fortlöper hela tiden och då tar in nya patienter under din behandlingsperiod. Behandlingen sker sällan på helgerna och de övriga dagarna kan variera mellan 3 till 5 dagar i veckan. Det här var en ”kort” beskrivning om hur en dagvårdsbehandling kan vara uppbyggd.