2015-04-29 14:12 #0 av: SaaraE

Att ta hjälp vid en ätstörning kan ibland upplevas som väldigt svårt. Vart ska man vända sig? Till vem? En känsla av att inte vara tillräckligt sjuk eller rädslan för att hamna i något kö system kan sätta stopp för tankarna kring att man faktiskt behöver hjälp med sin ätstörning. Här nedan följer en del olika sätt att söka hjälp på.

Går du i skolan? Om du fortfarande går i skolan så kan du ta hjälp av både Skolsköterskan och kuratorn. Kuratorn är väl ingen person du träffar regelbundet men däremot så brukar det finnas uppsatta tider någon gång per år hos skolsköterskan. Kanske att du har fått fylla i en lapp om hur du mår osv? Utnyttja den och fyll i den ärligt så kan samtalet komma in på din problematik automatiskt.

Ta hjälp av en kompis. Ibland är det lättare om du låter en vän till dig gå och prata med någon på skolan. Kanske har du en lärare som du har förtroende för? När du har tagit det första steget och berättat för någon vuxen så släpps det sällan bara ut i intet. Dom har en plikt att hjälpa till och skick dig till rätt ställe.

Vårdcentralen. Kanske har du ont i huvudet, i kroppen eller känner dig nedstämd. Då kan du bok en tid på vårdcentralen och berätta om dina besvär. Är du rak och öppen så kommer du förmodligen bli vidare skickad till dem som kan det här med ätstörningar bättre än vad de allmänna läkarna och sköterskorna kan. De flesta vårdcentraler har tillgång till en dietist (en person som jobbar kring läran om näringen vi ska stoppa i oss). Dit kan du få en remiss och tid om du söker hjälp via vårdcentralen.

Vårdcentralen har även kuratorer och ibland psykologer som du kan få gå till. Det kan vara en början även om de sällan har inriktningen på enbart ätstörningar. Dessa personer kan skicka vidare dig till psykiatrin om de anser att det behövs. På vårdcentralen behöver du vara 18 år för att få hjälp via dem. Är du under 18år skickas du vidare till vårdställen där de är mer specialiserade på barn och ungdomar.

BUP Barn och ungdoms psykiatrin. Hi an du både bli remitterad och söka hjälp själv genom att ringa dem. BUP tar emot patienter som är upp till 18 år. På BUP finns det ett stort utbud av behandlare så som Dietist, kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter osv. De jobbar med enskilda samtal, dagvårdsbehandlingar, gruppträffar, familjesamtal och bedömningar.

Psykiatrin Fungerar som BUP fast är till för dig som är över 18 år.